Zwangerschap en jouw baan (carrière)

Zwanger, voor de één een verrassing, voor de ander een meer of minder geplande wens. Een ding hebben we gemeen, we lopen even met ons hoofd in de wolken. De gedachte dat jij nu zwanger bent, laat jou en je partner zeker in het begin, niet los. Zijn jullie naar een paar weken gewend aan het idee, moeten jullie na gaan denken over het werk en de taakverdeling. Blijf je fulltime werken of ga je parttime werken en wie gaat er dan dat parttime werken? Wat moet je gaan regelen voor eventuele kinderopvang? Wat zijn je rechten en plichten? En hoe en wanneer vertel je het aan je werkgever?

Jouw rechten en plichten

Elke werkneemster in Nederland heeft in verband met haar bevalling recht op een zwangerschaps- en bevallingsverlof van totaal zestien weken. Tijdens dit verlof heb jij recht op een uitkering die net zo hoog is als het Ziektewetdagloon, ofwel 100% van jouw salaris. De uitkering wordt in beginsel via de werkgever aangevraagd, uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum van het verlof. Bij deze aanvraag moet een zogenaamde zwangerschapsverklaring worden overgelegd. De uitkering die jij dan ontvangt kan via de werkgever worden uitbetaald of rechtstreeks door UWV.

Het verlof duurt 16 weken, jij kunt dan tussen zes tot vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum stoppen met werken. Je mag in ieder geval niet meer werken vanaf vier weken voor bevallingsdatum en hebt altijd recht op minstens zestien weken verlof, waarvan minstens tien weken na de bevalling. Bijvoorbeeld: Jij bent zes weken van tevoren gestopt met werken en jullie baby is twee weken te laat, dan worden die twee weken opgeteld bij de tien verlofweken die nog over zijn. Wordt je ziek voorafgaand aan het zwangerschapsverlof of na de bevalling, vanwege je zwangerschap of bevalling, dan heb jij recht op een ziektewetuitkering. Deze uitkering is 100% van het dagloon. (Bron: Werkinfo.nl )

Vertel het je werkgever

Wanneer ga je jouw werkgever vertellen dat je zwanger bent? Het advies van de SZW is om dit uiterlijk na drie maanden zwangerschap te doen. Jouw werkgever kan dan maatregelen nemen om jou en je ongeboren kind te beschermen. Zorg er in ieder geval voor, dat jouw werkgever het persoonlijk van jou hoort. Reageert je werkgever niet zo enthousiast, hou het gesprek dan kort. Reageert hij of zij spontaan en positief, dan kan jouw dag niet meer stuk.

Nog enkele tips:

  • Het is officieel niet verplicht om tijdens een sollicitatiegesprek te melden dat je zwanger bent of plannen hebt voor gezinsuitbreiding.
  • Een werkgever mag jou nooit een baan weigeren omdat je zwanger bent of plannen hebt voor gezinsuitbreiding. Wees daarom alert op eventuele smoezen tijdens je sollicitatie gesprek, die men gebruikt om je af te wijzen. Heb je het idee, dat je niet eerlijk bent behandelt tijdens je sollicitatie. Dan kunt je een klacht indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling. Of je dan vervolgens nog de baan krijgt, is natuurlijk wel zeer de vraag.

(Tijdelijk) minder werken

Waar kies jij voor fulltime, parttime of misschien stop je tijdelijk met werken voor een werkgever? Die keuze is aan jou en zal afhangen van een aantal persoonlijke reden en maatschappelijke mogelijkheden zoals: Hoe is de kinderopvang geregeld, sluiten de werktijden aan van jou en je partner, wordt je gestimuleerd door jouw omgevingen of juist ontmoedigd? Hoe kijkt de werkgever er tegen aan en kun je minder gaan werken, als je dat zou willen? En jouw partner, hoe kijkt hij er tegen aan? Is deze bereid om een aantal zorgtaken over te nemen, danwel er rekening met te houden? Of maak jezelf de keuze om te stoppen bij je werkgever en fulltime te gaan zorgen voor je kind(eren)? Allemaal zaken die jouw keuze, of je daar nu wel of niet gelukkig mee bent, waarschijnlijk zullen beïnvloeden.

Let op:

Maak je de keuze om minder gaan te werken of tijdelijk te stoppen, realiseer je dan wel dat je geen of minder pensioen opbouwt en je bij de terugkeer op de arbeidsmarkt een lager functieniveau en een lager salaris krijgt. Daarnaast maak je financieel afhankelijk van je partner of echtgenoot en is je positie kwetsbaar als je ooit alleen komt te staan. Dus, ook al verdien je amper meer na de aftrek van kinderopvangkosten dan wanneer je thuis blijft: Realiseer je dat ‘huiswerk’ geen economische waarde heeft. Zie blijven werken als een zeer goede investering in jezelf.

Hoe overbrug jij fulltime moeder zijn?

De politiek vraagt zich hard op af waarom de Nederlandse vrouw toch niet fulltime blijft werken na een zwangerschap. En voor veel vrouwen is dit ook een moeilijk vraag, want jij wilt ook pensioen opbouwen en financieel zelfstandig blijven. Daarnaast heb jij ook een goede studie achter de rug, werk je misschien in een leuk team en heb je doorgroeimogelijkheden. Maar blijf je fulltime werken, dan voel jij je misschien wel schuldig tegenover je kind(eren) en ben je in de ogen van je omgeving geen goede zorgzame moeder! Ook het ‘uitbesteden van kinderen’ zit niet in onze cultuur. Je zet geen kind op de wereld om ze vervolgens door anderen op te laten voeden. Daarbij komt nog eens het feit, dat de meest vrouwen minder verdienen dan hun man en dus ligt de keuze voor de hand, dat de vrouw minder gaat werken.

Veel vrouwen kiezen daarom voor de gulden middenweg. Namelijk parttime! Parttime is makkelijk te realiseren in de verpleging of het welzijnswerk. Net zoals in alle sectoren, bedrijven en beroepen waar vrouwen de toon aangeven. Wil je carrière maken? Zet dan parttime werken uit je hoofd. Een volle werkweek is een must.

Maar stop je met werken buitenhuis en verlaat je de arbeidsmarkt, dan is het een stuk moeilijk om een aantal jaren later weer een passende baan te vinden. Maar het kan ook anders! Vanuit de gedachte, dat je meer moeder wilt zijn als werknemer, in ieder geval voor de eerste jaren, zijn er voldoende mogelijkheden die evenzeer gewaardeerd worden door mogelijke toekomstige werkgevers.

Persoonlijke ontwikkeling:

Waar het hierbij eigenlijk om draait, is het vervolgen van je persoonlijke ontwikkeling, sociaal, maatschappelijk en qua kennis. Maak een loopbaanplanning en vraag jezelf af wat je bereikt wilt hebben over vijf jaar, zoals eindelijk die opleiding of cursus te volgen of af te ronden. Dit kan binnen je vakgebied zijn, maar dat hoeft niet. Daarnaast zie je ook vaak dat de lang gekoesterde wens om weer te gaan studeren nu wordt opgepakt. Zoek uit wat je wilt en wat je moet doen om jouw doel te bereiken.

Daarnaast kun jij je ook maatschappelijk inzetten. Denk hierbij aan administratief verenigingswerk, ouderraad of de medezeggenschapraad op school, bestuurslid van een vereniging of vrijwilligerswerk. Je zult je niet alleen verder persoonlijke en sociaal ontwikkelen, je bouw hier ook een goed netwerk mee op. Wat dat betreft is de moederfase voor veel instanties een uiterst interessante fase, waarbij men ook niet zal nalaten een beroep op deze groep te doen.

Dit alles is natuurlijk makkelijker gezegd als gedaan, maar als je kiest voor het fulltime moederschap van een paar jaar, kan het een prima overbrugging zijn. Het geeft je geen garantie op een nieuwe baan, als je gaat solliciteren. Maar wel op persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Wat je ook kunt doen om de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren, is door een thuisstudie te volgen. Wanneer je een hbo thuisopleiding volgt, kan je ondanks dat je thuis bent uiteindelijk je marktwaarde verhogen. En het laat zien dat je up-to-date bent!

Handig is het ook om in contact te blijven met je collega’s en je ex-werkgever. Wil je weer aan de slag, stap je toch net wat makkelijker op je ex-werkgever af.

En waar kies jij voor? Blijf je fulltime werken? Combineer je werk en moederschap? Of ga je de discussie aan met je partner, omdat jij vindt dat hij ook moet gaan kijken welke mogelijkheden hij heeft op zijn werk, om op de kinderen te passen? Of zitten we nu in een ‘overgangsfase’ die tijd nodig heeft en gaat de generatie die nu opgroeit het vanzelfsprekend vinden, dat mannen en vrouwen samen voor de kinderen zorgen?